Dette er den nye benken som ble bygget av Birger Paulsen i Flatåseggen Pensjonistforening før sommeren. Benken er å finne nederst i tunet til 23-29. Alle beboere er velkommen til å benytte denne. Vi håper alle får gleden av dette flotte arbeidet.

Beboere og styret i Flatåseggen Borettslag retter en stor takk til Birger for arbeidet.