Mer utfyllende info er lagt ut på Facebook gruppen for beboerne og på oppslagstavler i borettslaget.