Kjære beboer,
 
Som et ledd i den allerede varslede oppgraderingen av TV­ og Internett­linjen vil det bli nødvendig med noe gravearbeide. Det skal legges fiber fra Canal Digitals koblingsboks i enden 3­blokka og ut til hver enkelt boenhet. Det er valgt en gravetrasé som gir minst mulig graving.
 
På rekkehusene vil det legges en kanal under takskjegget på hagesiden slik at man slipper graving, mens på blokkene blir det nødvendig å komme til med kabelen fra forsiden. Her vil fiberen bli ført i bed og i grøfter i asfalten tett utenfor bedene i enkelte tilfeller. Det vil også bli nødvendig å grave enkle grøfter rundt borettslaget for å komme til med kabel overalt. Team Entreprenør vil utføre dette arbeidet. Se vedlagt gravekart.
 
Gravingen starter opp mandag 16. mars og skal etter planen være ferdig i uke 18. Estimert oppstart av montering av fiber inn til hver enkelt boenhet er satt til midten av mai.
 
Følg oss på Facebook, “Flatåseggen Borettslag”, for hyppigere oppdateringer og link til saker som legges ut på nettsidene.
 
Ta kontakt med nestleder Jørgen Abrahamsen om det er noen spørsmål:
Telefon 970 44 945 eller epost jorgen.abrahamsen@gmail.com
 
 
Med vennlig hilsen,
Styret i Flatåseggen Borettslag