Hvis du ønsker å flagge ved høytider som barnedåp, konfirmasjon, bursdager eller dødsfall/begravelse, vennligst ta kontakt med vaktmester mellom kl. 07.00 - 15.00 for å få utlevert flagg. Du må selv heise og ta ned flagget. Flagget leveres tilbake til vaktmester dagen etter flagging.