Helgen uke 39 ble det holdt dugnad i skibakken ved fotballbanen i Flatåseggen Borettslag. Flatåsen Forsmådde Fedres Forening (FFFF) var arrangør. Skibakken har eksistert siden 1976/77, og flere av beboerne benyttet bakken selv når de var unge. Nå er flere selv blitt fedre, og da var det på sin plass å sette bakken i brukbar stand igjen. Det ble ryddet skog, lagt ny kabel, montert ny lysmast, planert med gravemaskin og spader, brukt mye muskelkraft, og kjørt med ATV. Mye av tømmeret som ble kvistet skal bg av gapahuk. Vi håper alle får  masse glede av bakken i mange år. Flatåsen Forsmådde Fedres Forening vil takke Styret, pensjonistforeningen, frivillige og ikke minst vaktmester Frode Turbekmo for støtte og bistand til arbeidet.