I henhold til vedtak i generalforsamlingen 07.05 2014 ble det vedtatt at det skulle monteres opp bommer inn til tunene. Bommene er montert, men er inntil videre tatt ned for justering og ny montering.

Når bommene er i drift er det viktig at de åpnes minst 90 grader i forhold til stengt posisjon. Dette fordi at automatikken som skal lukke bommen skal fungere riktig.

Hvis bommen allerede er åpen når man kjører inn må man anse bommen for lukket. Bommen må da åpnes på nytt for å få nok tid til selv å passere bommen uten at den lukkes.

All ferdsel gjennom, og bruk av bommen er på eget ansvar.