Det er blitt varslet om uklar formulering i skrivet. Beklager dette. Andelseier vil ikke få noen utgifter på disse arbeidene, det som må rives under utbedring av råteskader, vil naturligvis bli satt tilbake i tilnærmet stand som før utbedringer. Det gjelder altså ikke kun ved befaringer. Nærmere info kommer etter befaring og før oppstart av arbeidene.

Styret

Les mer (Vedlegg)