Oppsummering fra beboermøte

– Vedlikehold av forhagegjerder i blokker.

Les mer (Vedlegg)