Bomiljøvekter

Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer i Flatåseggen Brl. trygghet og trivsel.

Denne tjenesten blir utført av Securitas.