Beboerpermen

Ventilasjonsanlegg

Informasjon om ventilasjonsanlegget som er montert i blokkene og rekkehusene.


Filterbytte gjøres 2 ganger i året. Nye filter blir utlevert av vaktmester i Flatåseggen Brl. og den enkelte beboer må rengjøre ventilasjonsanlegget og utføre filterbytte når dette blir utlevert.

Se veiledningen under for vedlikehold av ventilasjonsanlegget.